Slippsetting av båter

Slippsetting av stort og smått