PRISLISTE HØST 2016- VÅR 2017


UTENBORDSMOTORER

FROSTSIKRING UTENBORDSMOTOR 2-9,9 HK

1000,-
FROSTSIKRING UTENBORDSMOTOR 10-150 HK
1400,-
VÅRKLARGJØRING ALLE UTENBORDSMOTORER
2400,-
FROSTSIKRING OG VÅRKLARGJØRING 3650,-

INNENBORDSMOTORER

FROSTSIKRING BENSIN DIESEL.

VÅRKLARGJØRING

FROSTSIKRING OG VÅRKLARGJØRING


1500,-

2500,-

3850,-

AVMONT/MONT. AV DREV,EVT. SKIFTING AV BELGER
3500,-

STOFFING AV BÅTER, PR. TIME,

650,-

BUNNSTOFF OG TAPE KOMMER I TILLEGG.

FROSTSIKRING AV BEREDER ETTER TIMESPRIS AV;
750,-
FROSTSIKRING AV TOALETT (Septik må tømmes før opptak)

650,-

25% MVA, DELER, OLJE OG FROSTVÆSKE KOMMER I TILLEGG TIL PRISENE