Lindøya Slipp AS - Vi har god beliggenhet i indre Oslofjord

Med båtplasser, vinteropplag, slipp og fraktebåt.

Lindøya Slipp AS

er et datterselskap av Franks Båtverksted A/S, som har drevet samme type næringsvirksomhet på Gressholmen fra 1975 til 1998.

Lindøya Slipp A/S ble opprettet i 1989, da slippen på Lindøya ble kjøpt opp.
Her ble virksomheten drevet i flere generasjoner under navnet Holm's Slipp og Baatbyggeri.

  • Båtplasser og vinteropplag
  • Båtopplag

Selskapet har egen frakt- og arbeidsbåt. Båten "FJORD" er bygget på egen slipp.
Den er et dekket fartøy på 69', konstruert som et landgangsfartøy med et arbeidsdekk
på 6 m x 15 m. Båten er bygget for å gå opp på strendene.

  • Frakt av varer og maskiner til øyer og uveisomme steder
  • Sjøtransport, utlegg av bøyer/moringer og flytebrygger
  • Berging og heving

Sjøforsikringsselskapene har også fått øynene opp for fleksibiliteten til "FJORD", og benytter oss
i stor grad ved lystbåthavari.

Lindøya Slipp A/S

har berget svært mange lystbåter opp fra bunnen.
Fortrinnsvis operer vi i Oslofjorden innenfor Drøbak.